Cennik

JEŚLI POSIADASZ – PKK (PROFIL KANDYDATA) -TO KURS PODSTAWOWY, ROZSZERZONY ORAZ OPCJA EXPRESS O 100 ZŁ TANIEJ !!!

DODATKOWO MOŻEMY W URZĘDZIE ZAŁATWIĆ PROFIL KANDYDATA ZA CIEBIE!!!

NIE WYCHODŹ Z DOMU – ZAPISZ SIĘ PRZEZ FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY!!!

BĘDZIEMY W KONTAKCIE!!!

 

Płatność przelewem – numer rachunku bankowego

Bank Pekao nr 05 1240 6540 1111 0011 2212 8760

W tytule proszę podać imię i nazwisko kandydata na kierowcę oraz rodzaj wybranego kursu (PODSTAWOWY,  ROZSZERZONY, EXPRESS, PODSTAWOWY-Z B1, SZKOLENIE DODATKOWE).

Płatność BLIK – numer telefonu

509211676

Kurs podstawowy kategoria B

 •  pakiet 3200 zł – (możliwość opłaty w ratach, przy płatności w ratach doliczamy 100 zł do ceny kursu)

UWAGA: BADANIA LEKARSKIE KANDYDATÓW W CENIE KURSU !!! NA MIEJSCU

JEŚLI KANDYDAT POSIADA WAŻNE BADANIA LEKARSKIE – KURS O 100 ZŁ TANIEJ

KURS PODSTAWOWY OBEJMUJE :

 • 30 godzin – wykłady (1 x 45 min) w tym obowiązkowe przeszkolenie z zakresu udzielania pierwszej pomocy, poszkodowanym w wypadkach (prowadzi ratownik medyczny)
 • Materiały dydaktyczne
 • 30 godzin – jazdy (1 x 60 min)
 • Egzamin wewnętrzny – prowadzony po zakończeniu szkolenia teoretycznego i praktycznego, na zasadach jakie obowiązują podczas egzaminu państwowego.

Kurs podstawowy ROZSZERZONY kategoria B 

 •  pakiet 3500 zł – (możliwość opłaty w ratach, przy płatności w ratach doliczamy 100 zł do ceny kursu)

UWAGA: BADANIA LEKARSKIE KANDYDATÓW W CENIE KURSU !!! NA MIEJSCU 

JEŚLI KANDYDAT POSIADA WAŻNE BADANIA LEKARSKIE – KURS O 100 ZŁ TANIEJ

KURS PODSTAWOWY OBEJMUJE :

 • 30 godzin – wykłady (1 x 45 min) w tym obowiązkowe przeszkolenie z zakresu udzielania pierwszej pomocy, poszkodowanym w wypadkach (prowadzi ratownik medyczny)
 • Materiały dydaktyczne
 • 30 godzin – jazdy (1 x 60 min)
 • Egzamin wewnętrzny – prowadzony po zakończeniu szkolenia teoretycznego i praktycznego, na zasadach jakie obowiązują podczas egzaminu państwowego.
 • 4 dodatkowe godziny jazdy (1 x 60 min) przed państwowym egzaminem praktycznym.

Kurs podstawowy EXPRESS kategoria B – jazdy w 16 dni !!!

 •  pakiet 3800 zł – (możliwość opłaty w ratach – 2 raty 50/50, przy płatności w ratach doliczamy 100 zł do ceny kursu)

UWAGA: BADANIA LEKARSKIE KANDYDATÓW W CENIE KURSU !!! NA MIEJSCU

JEŚLI KANDYDAT POSIADA WAŻNE BADANIA LEKARSKIE – KURS O 100 ZŁ TANIEJ

KURS EXPRESS OBEJMUJE : wszystkie opcje kursu podstawowego.

GWARANTUJEMY:

 • Po zakończonej stacjonarnej teorii lub samodzielnym zaliczeniu egzaminu teoretycznego w ośrodku egzaminowania – realizacja ustawowych 30 godzin jazd codziennie od poniedziałku do soboty/niedzieli przez maksymalnie 16 dni. Terminy ustalane indywidualnie.
 •  2 dodatkowe godziny jazdy (1 x 60 min) przed państwowym egzaminem praktycznym.

UWAGA:

 • Ilość miejsc w kursie podstawowym opcja EXPRESS ograniczona

Kurs podstawowy dla posiadających kategorię B 1

 • pakiet 2100zł – (możliwość opłaty w ratach, przy płatności w ratach doliczamy 100 zł do ceny kursu, )

UWAGA: BADANIA LEKARSKIE KANDYDATÓW W CENIE KURSU !!! NA MIEJSCU

JEŚLI KANDYDAT POSIADA WAŻNE BADANIA LEKARSKIE – KURS O 100 ZŁ TANIEJ

KURS OBEJMUJE:

 • 20 godzin – jazdy (1 x 60 min)
 • Egzamin wewnętrzny – prowadzony po zakończeniu szkolenia praktycznego, na zasadach jakie obowiązują podczas egzaminu państwowego.

Szkolenie uzupełniające

 • 1 dodatkowa godzina teorii 40 zł (45 min.)
 • 1 dodatkowa godzina jazdy 100 zł (60 min.)
 • PAKIET – 10 dodatkowych godzin 950 zł – przy wpłacie jednorazowej

Profil kandydata na kierowcę (PKK)

Możliwość utworzenia za Ciebie profilu kandydata w Starostwie Powiatowym – Poznań.
Opłata skarbowa za pełnomocnictwo 17 zł.
Przy samodzielnym otwarciu profilu – bez kosztów pełnomocnictwa.

WAŻNA INFORMACJA !!!

Za niestawienie się w danym dniu na jazdy w OSK Auto-S, obowiązuje dodatkowa opłata  – 100 zł za każdą zaplanowaną godzinę jazdy.
Szkolony może odwołać lub przełożyć jazdy bez ponoszenia opłaty, po poinformowaniu dzień wcześniej do godziny 20.00 o nie pojawieniu się na jazdach.
SZANUJMY WSPÓLNY CZAS.

WAŻNA INFORMACJA !!!

Osoby szkolone które wniosły pełną lub ratalną opłatę za kurs w przypadku nie przystąpienia lub przerwania szkolenia przez okres 2 m-cy, po powrocie i wznowieniu podlegają cenie kursu jaka obowiązuje w dniu wznowienia. Wówczas szkolony obowiązany jest pokryć różnicę wynikającą ze zmiany ceny jeżeli taka nastąpiła.

Zapisz się na kurs już dziś !!!