Cennik

Kurs podstawowy kategoria B

  •  pakiet 1900 zł – (możliwość opłaty w ratach, przy płatności w ratach doliczamy 50 zł do ceny kursu)

W CENIE KURSU PODSTAWOWEGO :

  • Materiały dydaktyczne – 0 zł
  • Badania lekarskie na miejscu – 0 zł
  • Szkolenie z zachowaniem zasad ECO-DRIVING
  • 30 godzin jazdy (1 x 60 min)
  • 30 godzin wykłady (1 x 45 min) w tym obowiązkowe przeszkolenie z zakresu udzielania pierwszej pomocy, poszkodowanym w wypadkach (prowadzi ratownik medyczny)
  • Egzamin wewnętrzny – prowadzony po zakończeniu szkolenia teoretycznego i praktycznego, na zasadach jakie obowiązują podczas egzaminu państwowego.

Kurs podstawowy kategoria B dla osób posiadających kategorię B 1

– pakiet 1200zł – (możliwość opłaty w ratach)

W CENIE KURSU PODSTAWOWEGO :

20 godzin jazdy (1 x 60 min)
Egzamin wewnętrzny – prowadzony po zakończeniu szkolenia praktycznego, na zasadach jakie obowiązują podczas egzaminu państwowego.

Szkolenie uzupełniające

  • 1 dodatkowa godzina teorii 30 zł
  • 1 dodatkowa godzina jazdy 60 zł

Profil kandydata na kierowcę (PKK)

Możliwość utworzenia za Ciebie profilu kandydata w Starostwie Powiatowym lub Urzędzie Miasta – Poznań.
Opłata skarbowa za pełnomocnictwo 17 zł.
Przy samodzielnym otwarciu profilu – bez kosztów pełnomocnictwa.

WAŻNA INFORMACJA

Za niestawienie się w danym dniu na jazdy w OSK Auto-S, obowiązuje dodatkowa opłata  – 50 zł za każdą zaplanowaną godzinę jazdy.
Szkolony może odwołać lub przełożyć jazdy bez ponoszenia opłaty, po poinformowaniu dzień wcześniej do godziny 20.00 o nie pojawieniu się na jazdach.
SZANUJMY WSPÓLNY CZAS.

Płatność przelewem – numer rachunku bankowego

Bank Pekao nr 17 1240 1747 1111 0010 6194 8829 – w tytule proszę podać imię i nazwisko kandydata na kierowcę

Zapisz się na kurs już dziś !!!

3 + 5 = ?